Động cơ Turbin đôi có công suất 190w
Công suất hút tối đa 1000 m3/h
Hệ thống đèn báo chế độ hoạt động

Máy hút mùi Vanessa VS6170G, bảng giá 8/2020